3.9
คะแนนของคุณ
อันดับ
ป้าดิบของฉัน เฉลี่ย 3.9 / 5 จาก 149
ยศ
อันดับที่ 7 มียอดวิว 0.9 ล้านครั้ง
ทางเลือก
ปรับปรุง
ผู้เขียน (s)
ปรับปรุง
(s) ศิลปิน
ปรับปรุง
(s) ประเภท
ชนิดภาพเขียน
ปรับปรุง