2.9
คะแนนของคุณ
อันดับ
การลงโทษทางร่างกายของครู เฉลี่ย 2.9 / 5 จาก 9
ยศ
N / A มีมุมมอง 35.4K
ทางเลือก
ปรับปรุง
ผู้เขียน (s)
ปรับปรุง
(s) ศิลปิน
ปรับปรุง
(s) ประเภท
ชนิดภาพเขียน
ปรับปรุง