3.3
คะแนนของคุณ
อันดับ
บาปบริสุทธิ์ เฉลี่ย 3.3 / 5 จาก 9
ยศ
N / A มีมุมมอง 65K
ทางเลือก
ปรับปรุง
ผู้เขียน (s)
ปรับปรุง
(s) ศิลปิน
ปรับปรุง
(s) ประเภท
ชนิดภาพเขียน
ปรับปรุง